Lingcat używa ciasteczek i mamy obowiązek Cię o tym powiadomić. Dalsze korzystanie ze strony jest tożsame ze zgodą na ich użycie. Polityka prywatności

Polityka prywatności

Instalujemy ciasteczka, ale wolelibyśmy je zajadać.

lingcat-headphones

Wszystko co musisz wiedzieć o swoich danych

Administrator serwisu lingcat.pl, którym jest firma LingCat z siedzibą w Libiążu, gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, które są wprowadzane i przetwarzane w związku z korzystaniem z serwisu lingcat.pl, poprzez stosowanie zabezpieczenia ich poufności i wykorzystywanie zgodnie z poniższymi zasadami.

Anonimowość:

Użytkownicy korzystający z serwisu lingcat.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Dane osobowe są ujawniane w trakcie przesłania zapytania dotyczącego oferty naszych kursów. Wówczas ujawniane są tylko następujące dane : adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu. Ponadto informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwisu.

W jakich celach zbierane są informacje o Użytkowniku?

Administrator serwisu zbiera dane podane przez użytkownika w celu wystosowania odpowiedzi na kontakt.

Uprawnienia Użytkowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych w serwisie lingcat.pl

Każdy Użytkownik ma zapewnioną możliwość samodzielnej kontroli swoich danych, poprzez ich modyfikowanie, uzupełnianie i usuwanie. Użytkownik może zwrócić się w tej sprawie do Administratora, wysyłając e-mail na adres: kontakt@lingcat.pl.

Ochrona danych

Formularze kontaktowe wypełniane przez Użytkownika w trakcie wysyłania zapytania ofertowego, są realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje są przechowywane i przetwarzane w serwisie lingcat.pl wyłącznie do celów kontaktowych. Rozwój technologii oraz rozwój serwisu lingcat.pl mogą powodować, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o czym Administrator będzie zawsze informował na łamach serwisu.

Uwagi praktyczne co do bezpiecznego korzystania z serwisu lingcat.pl

Podane przez Użytkownika dane i informacje przy wypełnianiu formularza kontaktowego znane są tylko temu Użytkownikowi i Administratorowi oraz osobom z nim współpracującym, które zobowiązane są do zachowania tych danych w poufności, a za działania których Administrator odpowiada jak za swoje własne. Administrator gwarantuje, że dopóki Użytkownik nie zamieści innych treści na łamach Serwisu, które podlegają ujawnianiu innym jego Użytkownikom wraz z danymi i informacjami, które w takim przypadku podlegają ujawnianiu, Administrator nie ujawni nikomu danych i informacji wprowadzonych przez Użytkownika do serwisu, chyba że będzie to wynikiem wniosków lub żądań podmiotów, które mają prawo na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do otrzymania tych danych od Administratora. Użytkownik zawsze powinien zachowywać ostrożność w udostępnianiu wszelkich danych i informacji, Administrator serwisu jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania Użytkowników serwisu lingcat.pl, dotyczące zachowania poufności danych i informacji. Ewentualne zapytania należy kierować na adres: kontakt@lingcat.pl.

Wyjaśnienie użytych pojęć:

Zapisz się już dziś!

Aby wysłać wiadomość zaznacz pole Captcha, a następnie przycisk Wyślij. Jeśli weryfikacja się powiedzie, zobaczysz stronę potwierdzającą wysłanie wiadomości.